Innovationskraft 2013 Göteborg

Fantastiskt seminarium, detta är och har varit planerat som ett årligen återkommande möte som alla som är intresserade av en innovativ process bör planera in nästa gång, Väl insatta talare tillsammans med tid för grupp / individuella diskussioner mellan besökarna gör det mycket givande.

Årets fyra inspirerande talare, Mats Lindoff, Georg Basile, Jean Bülow och Jens Barkvall, gav verkligen kött på benen, får ni chansen att lyssna på någon av dessa är det väl investerad tid.

http://www.talentumevents.se/events/innovationskraft+2013/a2210883

Några punkter jag fångade upp och tycker är värda att tänka på:

Alla företag som vill ha en innovationsprocess måste se till att det genomsyrar företaget uppifrån och ned och se till att det finns en tydlig riktning för företaget.

Innovationsprocessen ska hållas frånskild utvecklingsprocessen, den bör vara dokumenterad men inte så hårt styrande att den stör innovationsflödet.

Det måste finnas ett tydligt godkännande och avsatt tid för innovationsprocessen, i vissa fall kan det vara lämpligt med en offsite enhet.

“kill your darlings” ifrågasätt allt, även det som är beprövat eller befäst, se till att gå vidare även om allt är ok för stunden.

Ofta finns det en eller flera visionärer, låt dessa få lite extra spelrum för att hålla igång det innovativa tänket.

Personlig kontakt i form av fikor och luncher hjälper oftast innovationsidéerna.

Se till att ni har koll på vem som är den verkliga kunden och de reella kraven, oftast är dessa inte så många om en riktig identifiering görs.

En lokal ”cross-functional” grupp är mycket viktig för att säkerställa företagets verkliga behov och minimera risken för missar.

Det finns även en del innovationsbegränsare som man bör vara vaksam på, dessa är oftast saker som kräver mycket resurser men inte ger så mycket i realiteten.

Håll ett högt miljöfokus, detta passar väl in i dagens samhälle och i den innovativa processen.