Konstruktion

Möjlighet för full anpassning av konstruktionsprocessen efter beställarens önskemål oavsett om det är detaljvis eller komplett projekt.

Med mångårig vana från utvecklingsarbete, projektledning och tillverkningsindustrin skapas de bästa förutsättningarna.

God kännedom om de flesta tillverkningsprocesserna och material.

Konvertering av underlag, 2D – 3D, konvertering mellan olika cad-verktyg.

Digital visualisering för minskad risk och färre prototypsteg.