Kostnadsreduktion

Med hjälp av erfarenhet, kontaktnät och tillverkare finns alltid möjligheten att få den rätta produkten oavsett om det har fokus på kvalitet eller kostnad, eller kombinationer där av.

Omkonstruktion, materialval, tillverkningsprocess är ofta bra nycklar för att få rätt produkt till rätt pris.

Simuleringar av olika slag kan hjälpa till att bedöma om konstruktionen är gjord med rätt toleranser, därigenom får man den effektivaste konstruktionen.