TemperaturSimulering

Beräkning av temperaturberoende i mekaniska, elektriska & elektroniska konstruktioner, samt kombinationer av dessa.

Simulering av värme / kylbehov ned på PCB nivå alternativt totalbehov med inkapsling eller placering (väggmontage utomhus etc.).

Simulering av aktiv kylning med fläktar eller specifika vindförhållanden.

Analyserna görs med hjälp av simulering i SolidWorks.